Ta chansen, bli delägare!

Trygga Almtunas framtid!

I Almtunas strävan är att bli Uppsalas ledande elitförening ingår att ta ett stort socialt ansvar och få en starkare position i samhället. Genom föreningens ordinarie verksamheten bidrar Almtuna IS till en betydande samhällsnytta, bland annat genom en daglig verksamhet som omfattar 600 aktiva ungdomar samt att vi i tillsammansprojektet aktiverar 400 ensamkommande flyktingbarn och andra nyanlända, men också i strävan att vara en stark förening för våra partners och Uppsala kommun. För att kunna genomföra detta så behöver man en god ekonomi och en elitverksamhet.

Därför vill vi en gång för alla skapa långsiktiga förutsättningar för en stabil ekonomi och en bra grund för vårt Damlag, Herllag,  Ungdomslag, Juniorlag & Gymnasie verksamheten. 

Därför genomför vi nu aktieförsäljning.

 

 



Niclas Fröberg

Ordförande

Erbjudande 20 kr per aktie!
Totalt erbjuds nu maximalt 300 000 aktier i Almtuna IS Ishockey AB till försäljning till ett sammanlagt värde om 6.000.000 kr.

I alla paket ingår 2 biljetter till Almtuna -säsongen 19/20 samt löpande förmåner som aktieägare.

Syfte med aktieförsäljningen!
•Målsättning är att ta in 6 miljoner kr via aktieförsäljning
•Skapa en stabil ekonomisk  grund för att kunna arbeta långsiktigt med •hockeykulturen som funnits i Almtuna IS sedan 1947.
•Klara licensnämdens ökade  krav på eget kapital.
•Utveckla våra Herr, Dam, flick, pojk, juniorlag och hockeygymnasium till bäst i landet